[hjem] [op] [email] [offentlig nøgle] [information]
Adventskrans-problemet


:-)

Adventskrans-problemet

I en adventskrans brændes, som bekendt,
1 lys den første søndag,
2 lys den anden søndag,
3 lys den tredje søndag,
4 lys den fjerde søndag.
Denne måde at brænde lys på, betyder for de fleste, at lysenes længder ikke stemmer, og at der umuligt kan brænde 4 lys hele sidste søndag. Eller for dem der står fast på at der skal brænde 4 lys, at der bliver betydelige mængder lys til overs. Det er et STORT problem. December 2002, i nyhedsgruppen dk.videnskab, offentliggjorde Jeppe Seidelin Dam en metode til lys-afbrænding, som får lysene til at brænde ned samtidig til sidst. Dette startede tråden eksternt link<asjbt8$8a5$1@dknews.tiscali.dk>, som denne artikel bygger på.


Hvis man kalder første søndag "A", anden søndag "B" OSV, så kan metoden, som Jeppe Seidelin Dam beskrev, skrives sådan:
A: brænd 2/5 af lys 1.
B1: brænd først 1/5 af lys 2 og 3,
B2: derefter 1/5 af lys 4 og 1.
C: brænd 2/5 af lys 2, 3 og 4.
D: brænd resten.
Som det ses, koordinerer det lys-afbrændingen perfekt. Der er dog den store ulempe at man skal huske at lave et skift den anden søndag (B1→B2). Metoden har affødt mange alternative forslag...


Mulige forenklinger

En enklere løsning opnås ved at bruge lys med forskellig brændetid, mener Thomas Christiansen. Stearinen kunne iblandes et brændfremmende middel, her markeret med gult. Hvis brændhastigheden for den gule del kan gøres præcis 4 gange så stor som for den hvide del, kan lysene konstrueres, som vist på illustrationen.


Hvis det er acceptabelt med 5 lys i adventskransen, forenkles metoden betydeligt.
A: brænd 1/2 af lys 1.
B: brænd 1/2 af lys 2 og 3.
C: brænd 1/2 af lys 4, 5 og 1.
D: brænd resten.
Fem lys kan være acceptabelt, men det kan osse være en glidebane. Før vi får set os om, risikerer vi helt absurde adventskranse med 10 lys i. Eller alternativt, kranse hvor lysene brændes ned og erstattes af nye, hvilket selvfølgelig er helt uacceptabelt.


Kontrolleret lysafgivning

En enklere løsning, mener Peter B. Juul, er at tænde alle 4 lys alle søndage, og så med papstykker styre antallet af synlige lys. Herunder vises en måde det kan gøres på.Avanceret lysteknologi

Hvis man ikke er bange for de mere utraditionelle løsninger, kan en særlig type kegleformet lys være interessant. I den øverste 1/4 er der 1 væge, den deler sig så der er 2 væger indtil halvvejen. Her deler den ene væge sig, så der er 3 væger ned til 1/4 fra bunden, hvor endnu en væge deler sig, så der er 4 væger ned til bunden. Til venstre vises en røntgen-tegning af et sådant keglelys.


Adventskransen med keglelyset kan virke fremmedartet. Nogle vil måske slet ikke genkende den som værende en adventskrans. Ulrik Smed påpeger dette, og foreslår at det ikke bare er vægen men lyset der deler sig. Denne løsning er forsøgt illustreret i venstre side.


Ét stort keglelys i advents-
kransen kan virke forstyrrende
på helhedsindtrykket...


Hvorfor fire?

Endelig kan man stille spørgsmålet hvorfor der er fire søndage i advent? Spørgsmålet er værd at stille fordi lys-afbrændingen er meget enklere for et ulige antal søndage.

Illustrationerne viser metoder for "tre søndage i advent" og for "fem søndage i advent".

Hvem er det egentlig der har bestemt at der skal være fire søndage i advent? Paven? Det er en beslutning han må tage om! Er der nogen der er frisk på en underskriftsindsamling?...http://www.h33.dk/advent_index.html
sidst ændret 11.nov.2005
© 1997-2005 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk