[hjem] [email] [offentlig nøgle] [information] [indeks] [forrige] [næste]
Svømning: BobleNyt APR/MAJ/JUN 1996


Kan alle fugle svømme

?

Er alle fugle skabt til at kunne svømme, eller kan nogle arter kun overleve på landjorden?

!

Af verdens omkring 175 fuglefamilier er det kun de 25, der svømmer regelmæssigt. Det er dyr som andefugle, vandhøns, havfugle og måger. Langt de fleste svømmer aldrig.

Den største af alle fuglefamilierne, spurvefuglene, der tæller omkring to tredjedele af alle fuglearter, har kun fem medlemmer, der kan svømme. Det er de fem kendte arter af vandstære. Andre fugle, fx visse tranearter, kan svømme som unger, men ikke som voksne.

Endelig er der også de familier, hvor ingen af arterne kan svømme. Det gælder for eksempel hønsefuglen, hvis fjerdragt er tilpasset til et liv på landjorden og ikke er vandskyende. Den vil derfor blive trukket ned af sine våde fjer.

[fra Illustreret Videnskab aug.1994]


http://www.h33.dk/bobnyt_fugle_index.html
sidst ændret 5.okt.2003
© 1997-2003 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk