[hjem] [email] [offentlig nøgle] [information] [indeks] [forrige] [næste]
Svømning: BobleNyt MAR/APR 1993


Klorlugten ud af svømmehaller

Mange mennesker er generet af klorlugten i svømmehallerne, men i fremtiden behøver de fristende, blå bølger ikke at dufte som en hovedrengøring. En amerikansk kemiker har opfundet et helt nyt desinfektionsmiddel, som er effektivt både over for bakterier og alger i badevandet. Det er desuden billigt og uskadeligt for rørsystemerne. Det nye stof hedder N-halamin og indeholder også klor, men her er kloren bundet til kvælstof og kan derfor ikke fordampe. Denne fordampning er ikke bare ubehagelig at lugte til, den indebærer også, at den desinficerende effekt også fordamper. Derfor skal klorindholdet i badevandet hele tiden fornys. Det nye stof bevarer derimod sin rensende virkning betydeligt længere.

I danske svømmehaller må der ikke komme mere end 1 mg klor pr. liter badevand, og de velkendte, røde svømmehalsøjne skyldes slet ikke altid klor, men kan også stamme fra den ændrede kemiske balance, som opstår ved temperaturstigning, eller når solen skinner på vandet. Svien kan også skyldes tørhed som følge af kemisk irritation af øjets bindehinde.

[avisudklip]


http://www.h33.dk/bobnyt_klorlugt_index.html
sidst ændret 17.maj.2003
© 1997-2003 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk