[hjem] [email] [offentlig nøgle] [information] [indeks] [forrige] [næste]
Svømning: BobleNyt SEP/OKT 1995


Kan alle pattedyr svømme

?

Er det kun de traditionelle vand-pattedyr, som er gode svømmere, eller kan udprægede land-pattedyr også være gode svømmere?

!

Det er kun et fåtal af verdens pattedyr, der svømmer som en del af deres almindelige dagligliv. Enkelte af dem er naturligvis specialister i svømning, det gælder for eksempel sæler og hvaler, men de udgør kun et fåtal af de eksisterende pattedyr-arter.

Langt de fleste pattedyr svømmer kun, når de er nødt til det, selv om de fleste godt kan, hvis det kniber. Men de gør det med stor ulyst. Et godt billede på det er katten, der i de flestes øjne står som et skoleeksempel på dyr med vandskræk, men de svømmer fortrinligt, hvis de bliver tvunget til det.

Det er straks værre, hvis man tager dyr som de store menneskeaber. Deres svømme-egenskaber er ikke særlig gode, selv om en del andre abearter er endog særdeles udholdende svømmere. En stor næseabe blev således engang samlet op af et skib, som traf aben svømmende næsten 100 kilometer fra den nærmeste ø i Indonesien. Og der er næsten ingen grænser for, hvilke dyr der kan svømme. Ved oversvømmelser i sydamerikanske floddale har man set dovendyr svømme rundt i timevis.

Det er kendt, at store dyr som heste svømmer udmærket, og selv elefanter og giraffer er gode svømmere. Ikke hurtige, men meget udholdende. Det er den elefant, der i 1856 røg over bord fra et skib 50km ud for South Carolinas kyst, et godt eksempel på. Den gav sig blot til at svømme og nåede en del timer efter kysten, udmattet, men i god behold.

[fra Illustreret Videnskab maj.1995]


http://www.h33.dk/bobnyt_pattedyr_index.html
sidst ændret 17.maj.2003
© 1997-2003 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk