[hjem] [op] [email] [offentlig nøgle] [information]
Effektive julehjerter


:-)

Effektive julehjerter

De fleste har prøvet at lave et af de traditionsrige flettede julehjerter. Der er tale om en kendt og velafprøvet teknologi, som vi alle har tillid til. Men er det nu osse den bedste teknologi? Er der ikke plads til forbedringer? I det følgende vil jeg præsentere en alternativ julehjerte-teknologi, det såkaldte "onkelhjerte", som på ét punkt har en klar fordel - det er mere effektivt.


onkelhjerter

Hjerterne på tegningen er onkelhjerter. De er mere effektive forstået sådan at et mindre onkelhjerte kan indeholde samme mængde guf som et større traditionelt julehjerte. Det er derfor muligt at spare på materialeforbruget. Eller hvis man ønsker at øge sit guf-forbrug, at lave flere hjerter med samme materialeforbrug.

Materialebesparelsen afhænger af det antal strimler der skal flettes med. Hvis der er 4 strimler bruges 24% mindre materiale, hvis der er 5 strimler er besparelsen på 29%. De eksakte formler for materialeforbrug (hanken undtaget) er:

trad n s = s2·( 4 + π/2 )

onkel n s
  = s2·4·( 1/2 + 1/(2n)
           + π·( 1/2 + 2/(n2) )/8
           + 1/n - 1/(n2) )

hvor s er sidelængde og n er antal strimler

Hvad ville det betyde hvis alle julehjerter i Danmark var onkelhjerter? Lad os sige at der skal pyntes 1500000 juletræer hvert år. Lad os sige at der i gennemsnit er 30 julehjerter på hvert træ, og lad os sige at materialeforbruget for et julehjerte i gennemsnit er på 260 cm2 = 0.026 m2 glanspapir. Det giver et samlet glanspapirforbrug på 1500000·30·0.026 m2 som cirka er 1200000 m2. Lad os sige at der spares 25% ved de mere effektive hjerter, det giver
en besparelse på 300000 m2 glanspapir !!
Det svarer til 45 fodboldbaner...


Der er skabeloner og flettevejledning for onkelhjertet på min side om alternative julehjerter.


http://www.h33.dk/effjhj_index.html
sidst ændret 24.nov.2004
© 1997-2004 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk