[hjem] [op] [in english] [email] [offentlig nøgle] [information]
Opfindsomme hjul


Hjulet blev opfundet for mere end 5000 år siden, men der opfindes stadig forbedringer af det.


Pat.nr.us005374879 / Killough platform

Dette hjul er konstrueret til at køre i alle retninger.

kuglehjul En hjulenhed har to kugleformede fritløbende hjul. De sidder i en ramme som kan drejes af en motor. Rammen er lavet så et af de to hjul altid vil røre jorden. På denne måde fås trækkraft i én retning, og friløb i retningen vinkelret på. Ved at kombinere flere af disse hjulenheder kan man få trækkraft i en vilkårlig retning.


Hjulenhederne kan sættes i bunden af køretøjet i et ret frit antal og mønster. Mønstret virker hvis køretøjet ikke kan skubbes eller drejes, med motorerne bremset.

For at styre skal man sørge for at motorerne har korrekt hastighed og omløbsretning. Køretøjet kan køre i hvilken som helst retning, dreje på stedet, og for den sags skyld gøre en kombination af disse ting...


Et køretøj med tre hjulenheder er et yndet projekt blandt Lego-entusiaster.


Pat.nr.us003876255 / Ilon / Mecanum

Dette hjul er konstrueret til at køre i alle retninger.

Hjulet har et antal fritløbende ruller rundt langs kanten. Rullerne er skråtstillede med 45 grader. Når hjulet roterer vil det skabe træk i rullernes længde-retning. Ved at kombinere flere af disse hjul kan man få trækkraft i en vilkårlig retning. Rullerne er formet så hjulets profil er cirkelrund, for at mindske vibrationer under kørslen.


Dette hjul kan altså det samme som det forrige, men det passer bedre på traditionelle køretøjer.

Hvert hjul skal have sin egen motor. Køretøjet styres ved at variere hastighed og omløbsretning på hjulene. Der er ikke brug for at dreje hjulene for at komme gennem et sving, så køretøjet har ikke brug for styretøj.

Hjulet blev opfundet af svenskeren Bengt Ilon i 1973. Han arbejdede som ingeniør i firmaet Mecanum AB.


Fra en svensk aftestning i 1976.


Demonstrationsmodel fra firmaet Omnix Technology.


Golf Cars International

Dette hjul er konstrueret til at skåne golfbaner.

Golf Cars International Hjulet består af plader monteret på et almindeligt gummidæk. Pladerne er cirka 20 centimeter lange, og er fæstnet med led lavet af elastisk bånd. Når hjulet drejer, vil de plader, som er på jorden, blive på stedet, da det er lettere for leddet at dreje, end for pladen at bevæge sig. Der vil altid være 3 plader på jorden, og de fordeler dermed vægten over 154 kvadratcentimeter (pladernes bredde er overdrevet på tegningen).


Golfbiler med disse hjul undgår at lave mærker når de drejer, og de fordeler deres vægt over et stort areal. Til sammenligning har et almindeligt golfbil-dæk et kontaktareal på kun cirka 40 kvadratcentimeter.


S. Dixon

Dette hjul er konstrueret til at give motorcykler et godt vejgreb i sving.

Fælgen er dækket af 24 enheder, som består af en plade anbragt på en aksel, og to stødabsorberende dupper der begrænser pladens udsving. Pladerne er buede og har et lag gummi påsat. Når hjulet hælder til siden vil pladerne vippe, så hele fladen fortsat har kontakt med jorden.


Der er blevet lavet en prototype, som er testet med op til 130km/t. Ved kørsel lige ud føles det som et almindeligt hjul. I svingene er det mest bemærkelsesværdige, at man skal bruge så få kræfter. Vejgrebet i sving er forbedret 40%, og kraftoverførsel til vej er forbedret 26%. Endvidere viser det sig at hjulet har gode egenskaber i regnvejr, det flytter regnvandet 50% bedre end et almindeligt dæk.


Pat.nr.us0d0336710

Dette hjul er konstrueret til at køre op og ned ad trapper.

Tre almindelige fritroterende hjul er placeret på en trearmet holder, som selv frit kan rotere. Når et trappetrin krydses vil den trearmede holder rotere 1/3 omgang.Vogn til transport af harper. Model K-2 fra firmaet Harp Caddy.


http://www.h33.dk/opfhjul_index.html
sidst ændret 22.maj.2005
© 1997-2005 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk