[hjem] [op] [email] [offentlig nøgle] [information]
Nudanske ordsprog


:-)

Her er en række gamle ordsprog i en moderne teknokratisk formulering


 1. Tilstedeværelsen af overflødig kulinarisk assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens.

 2. Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.

 3. Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggresiv karakter.

 4. Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7."

 5. Personer, der er optagne med entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med visse væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for ovenfor omtalte virksomhed.

 6. Almenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent eller aldrig begyndende tendens på oxydering.

 7. Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.

 8. Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen.

 9. Det må ej anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.

 10. Individer, der er hensat i transparente domiciler, bør ikke anvende fragmenter af geologisk oprindelse som kasteskyts.

 11. Forhenværende væskeemballerende cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed.


Her er ordsprogene oversat til "gammeldansk":

 1. For mange kokke fordærver maden.
 2. Liden tue kan vælte stort læs.
 3. Når krybben er tom bides hestene.
 4. "Rønnebærrene er sure" sagde ræven.
 5. Den der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den.
 6. Gammel kærlighed ruster ikke.
 7. Brændt barn skyr ilden.
 8. Nød lærer nøgen kvinde at spinde.
 9. Man skal ikke slå for stort brød op.
 10. Man skal ikke kaste med sten hvis man bor i et glashus.
 11. Tomme tønder buldrer mest.

http://www.h33.dk/ordsprog_index.html
sidst ændret 27.feb.2005
© 1997-2005 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk