[hjem] [op] [email] [offentlig nøgle] [information]
Specielle ordIsogrammer

Et isogram er et ord hvor hvert bogstav kun står 1 gang. De er meget almindelige. Det længste isogram jeg har kendskab til er:

præcolumbianske

Tæt fulgt af: absolutværdien børnehjælpsdag filmproducents forudbetalings kvægproducents

I et dobbelt isogram står hvert bogstav 2 gange. Dobbelt isogrammer er ret sjældne.

bilabial garagere korkprop solsikkeolie stentens
båd-dåb ebbe elle emme esse gas-sag glas-salg mellem mur-mellemrum redder retter retur-ruter stillits sneens
barbar berber beriberi bonbon cancan chowchow couscous dada farfar gogo mormor purpur tagetage tamtam testes yoyo

I et trippel isogram står hvert bogstav 3 gange. Jeg kender ingen trippel isogrammer. Jeg har set nogle eksemplarer på engelsk, men de var konstruerede til formålet, og ville aldrig forekomme i naturligt sprog.


Alfabet-rækker

Det er almindeligt at nogle af bogstaverne i et ord står i alfabetisk rækkefølge. For eksempel: rækkefølge.

Det ser ud til at 5 bogstaver er det længste disse rækker bliver. Der er mange ord med denne længde, men så vidt jeg kan se er forstuvning (og afledninger heraf) det eneste hvor alle 5 bogstaver står ved siden af hinanden.

afbalanceringskloder······························································
·b····c·········d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u·
·····c·hokola··d··e·forretning······················································
····c·········d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u···
···········und··erf··undi··g·hed····················································
··c·········d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u·····
············fremf··ørin··gshast·ighed···············································
c·········d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u·······
··············f···i····g·htervi·l··je···············································
········d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v
·······················h·yg·i·e··jnisk··············································
······d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v··
·························mi·l··j·ø·konsulent········································
····d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····
·····························j·a·k·ke·l·o·m·me··n···································
··d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w·
·······························k·u··l···m··i··nation································
d··e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···
·································bl·o·msterkn···o·p·································
·e·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·
·············································po·p··quiz·····························
·f········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y·
···············································roquefortost·························
········g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···
··················································for··st··u········vning···········
······g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···z·
·······················································gruppeinterv·ie·w············
····g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···z···
··································································slowfo·x··········
··g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···z···æ·
····································································epox·y··········
g·h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···z···æ···
······································································by···zone·····
h····i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···z···æ····ø
······································································benzindæksel··
···i····j···k····l···m·····n···o·p··q····r··st··u········v····w···x·y···z···æ····ø·å
··········································································fæ·r··øbåd

Det er muligt at få mere end 5 bogstaver i række med ord som "hessianjakkelommen". Men så er der tale om konstruerede ord, som aldrig vil blive brugt i naturligt sprog.


Løg-ord

Et løg-ord kan skrælles så man får et nyt mindre ord. Med "skrælles" menes at fjerne nogle bogstaver. Skrælningen kan fortsætte med det nye ord, så man får et tredje ord, og så videre. Lag efter lag som et løg. For eksempel har "skrælning" løg-tykkelse 4, da
skrælning
→ ræling
→ ring
→ ri
→ i
er på 4 skrælninger.

De største løg-tykkelser der findes ser ud til at være 13. Det har ordene: spillelærerindernes filmskuespillerindernes sandsynlighedsberegningernes

spillelærerindernes
→ spillelærerinderne
→ spillelærerinder
→ spillelærerinde
→ spillelærere
→ spillelærer
→ spillere
→ spiller
→ piller
→ pille
→ pile
→ pil
→ pi
→ i

Man kan begrænse skrælningerne til kun at fjerne bogstaver i starten eller slutningen af ordet. Under den begrænsning ser det ud til, at den største løg-tykkelse der findes, er på 12. Ordet "generalstabschefernes" når op på denne værdi.

generalstabschefernes
→ generalstabscheferne
→ generalstabschefer
→ generalstabschef
→ generalstabs
→ generalstab
→ generals
→ general
→ genera
→ gener
→  ener
→  ene
→  en

Alternativt kan skrælningerne begrænses til kun at fjerne et enkelt bogstav. Under denne begrænsning er ordet "svindleriske" det bedste jeg har kunnet finde. Det har løg-tykkelse 11.

svindleriske
→ svindlerisk
→ svindleris
→ svindleri
→ svindler
→ svindle
→ svinde
→ svind
→ svin
→ vin
→ vi
→ i

Næstbedste løg-tykkelse, i denne kategori, har ordene: spindlernes strissernes svindlernes


http://www.h33.dk/specord_index.html
sidst ændret 22.okt.2005
© 1997-2005 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk