[hjem] [op] [in english] [email] [offentlig nøgle] [information]
Test-svipsere


Det sker en sjælden gang at der er fejl i de tests som skal teste folks matematisk-logiske evner. Jeg har samlet nogle stykker herunder. Det er nogle ret drilske spørgsmål...


Test 1

Fra den amerikanske adgangsprøve til college (Scholastic Aptitude Test).

Spørgsmål:
Hvilken række indeholder både kvadrattallet for et heltal og kubiktallet for et andet heltal?

 1. 7, 2, 5, 4, 6
 2. 3, 8, 6, 9, 7
 3. 5, 4, 3, 8, 2
 4. 9, 5, 7, 3, 6
 5. 5, 6, 3, 7, 4Test 2

Fra en amerikansk intelligens-test.

Spørgsmål:
SKJULTE MØNSTRE: Afmærk alle mønstre herunder i hvilket figuren forekommer. Figuren skal altid være i denne position, ikke på hovedet eller på siden.Test 3

Fra den amerikanske adgangsprøve til college (Scholastic Aptitude Test).

Spørgsmål:
I figuren er cirkel A's radius en 1/3 af cirkel B's radius. Startende fra positionen, vist i figuren, ruller cirkel A rundt om cirkel B. Efter hvor mange omdrejninger af cirkel A, vil cirkel A's centrum første gang nå tilbage til sit udgangspunkt?


 1. 3/2
 2. 3
 3. 6
 4. 9/2
 5. 9Test 4

Fra en opvarmnings-test til den amerikanske adgangsprøve til college (Preliminary Scholastic Aptitude Test).

Spørgsmål:
På pyramiderne ABCD og EFGHI, vist til højre, er alle siderne, undtagen basis FGHI, ligesidede trekanter af samme størrelse. Hvis side ABC placeres på side EFG, så trekanternes hjørner er sammenfaldende, hvor mange sider vil det resulterende legeme så fremvise?


 1. Fem
 2. Seks
 3. Syv
 4. Otte
 5. Nihttp://www.h33.dk/testsvips_index.html
sidst ændret 27.mar.2005
© 1997-2005 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk